Vận chuyển đến tất cả các bang ở Hoa Kỳ và Châu Âu | Không cần tài liệu | Chấp nhận trả lại
Vị trí cửa hàng. California & Hà Lan
1
$28.00

Giỏ hàng

Số Lượng $14.00

Cách thanh toán bằng Bitcoin

Cách thanh toán bằng Bitcoin

Bitcoin là tiền an toàn cho Internet. Bạn có thể thanh toán mà không cần cung cấp thông tin tài chính nhạy cảm và bạn không cần có tài khoản.

Bitcoin là tiền an toàn cho Internet. Bạn có thể thanh toán mà không cần cung cấp thông tin tài chính nhạy cảm và bạn không cần có tài khoản. moonpay https://www.moonpay.com/buy cung cấp một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua và bán Bitcoin.  

Làm thế nào để mua Bitcoin?

  • Nhập số tiền vào BTC or tiền tệ fiat mà bạn muốn mua
  • Sao chép và nhập của chúng tôi Địa chỉ ví BTC
  • xác nhận email của bạn và thông tin cơ bản
  • Bây giờ bạn đã sẵn sàng mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng hoặc của bạn phương thức thanh toán ưa thích!
Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
USD Đô la Mỹ
EUR Euro
1
$28.00

Giỏ hàng

Số Lượng $14.00