Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Quay trở lại để mua sắm

Thể loại: Weed Budder trực tuyến

Weed Budder trực tuyến

Mua Weed Budder trực tuyến

Weed Budder Online được tạo ra bằng cách sử dụng dung môi hóa học để "nổ" qua cần sa để trích xuất THC. Bạn thân và badder hơi nhờn và mềm kết cấu.

CO2, budder được tạo ra bằng cách sử dụng một dung môi hóa học để “nổ” qua cần sa để chiết xuất THC, sau đó được “tẩy” bằng nhiệt và áp suất không khí để loại bỏ dung môi. Cùng một quy trình rộng rãi được sử dụng để tạo ra sáp vụn và vụn, nhưng kết quả rất khác nhau.

Hiển thị cả 15 kết quả

Các nút và biểu tượng chia sẻ trên mạng xã hội được cung cấp bởi Ultimatelysocial
Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
USD Đô la Mỹ
EUR Euro