Vị trí cửa hàng. California & Hà Lan

Giỏ hàng

Giỏ của bạn trống trơn

Quay trở lại cửa hàng

Thể loại: Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa Live resin Trực tuyến là một dạng của cần sa sản xuất cô đặc bằng cách sử dụng hoa tươi thay vì nụ khô và đã được xử lý.

Hầu hết mọi người thoa nhựa sống. Để làm như vậy, bạn sẽ cần một chiếc máy chấm công và một ngọn đuốc và đinh hoặc một e-mail. Bạn cũng sẽ cần một dụng cụ cạo râu, rất có thể là thứ gì đó có một cái muỗng trên đó, với độ đặc của nhựa sống để xử lý chất cô đặc và đặt nó vào móng tay.

Hiển thị cả 13 kết quả

Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
EUR Euro

Giỏ hàng

Giỏ của bạn trống trơn

Quay trở lại cửa hàng