Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Quay trở lại để mua sắm

Thể loại: Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa sống nhựa trực tuyến

Cần sa Live resin Trực tuyến là một dạng của cần sa sản xuất cô đặc bằng cách sử dụng hoa tươi thay vì nụ khô và đã được xử lý.

Hầu hết mọi người thoa nhựa sống. Để làm như vậy, bạn sẽ cần một chiếc máy chấm công và một ngọn đuốc và đinh hoặc một e-mail. Bạn cũng sẽ cần một dụng cụ cạo râu, rất có thể là thứ gì đó có một cái muỗng trên đó, với độ đặc của nhựa sống để xử lý chất cô đặc và đặt nó vào móng tay.

Hiển thị cả 13 kết quả

Các nút và biểu tượng chia sẻ trên mạng xã hội được cung cấp bởi Ultimatelysocial
Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
EUR Euro