Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

Quay trở lại để mua sắm

Thể loại: Chủng cỏ dại lai

Chủng cỏ dại lai

Chủng cỏ dại lai trực tuyến

Mua giống cần sa lai trực tuyến, chúng tôi cung cấp chủng cần sa lai hàng đầu 2020-2021 tốt nhất, Loại lai của chúng tôi chủng chứa sự pha trộn giữa di truyền Sativa và Indica và tùy thuộc vào dòng dõi của chúng. Nó có thể mang các đặc điểm từ cả hai gia đình căng thẳng. chúng tôi cung cấp các chủng cần sa lai ở dạng bán buôn cho bạn với chiết khấu.

Hiện 1-16 kết quả 70

Các nút và biểu tượng chia sẻ trên mạng xã hội được cung cấp bởi Ultimatelysocial
Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
USD Đô la Mỹ
EUR Euro