Vận chuyển đến Châu Âu & Mỹ | Không cần tài liệu | Chấp nhận trả hàng
Vị trí cửa hàng. California & Hà Lan

Giỏ hàng

Giỏ của bạn trống trơn

Quay trở lại cửa hàng

Trả lại và bảo hành

Trả lại và bảo hành

Chính sách trả lại
Trong trường hợp sản phẩm không đạt như mong đợi của bạn, bạn có thể trả lại sản phẩm của mình cho chúng tôi.
Hãy thêm một ghi chú với của bạn gọi món số và lý do trả lại nó. Ngoài ra, hãy thêm chi tiết tài khoản ngân hàng quốc tế của bạn (bao gồm IBAN và BIC) hoặc địa chỉ của bạn để chúng tôi có thể hoàn lại tiền cho bạn. Bạn sẽ phải trả lại sản phẩm trong vòng ba ngày sau khi nhận được trong trường hợp bạn muốn đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Sản phẩm trả lại cần phải đóng gói trong gói ban đầu và có thể không được sử dụng.

Chọn đơn vị tiền tệ của bạn
USD Đô la Mỹ
EUR Euro

Giỏ hàng

Giỏ của bạn trống trơn

Quay trở lại cửa hàng